Kryptisk rubrik kanske.. Vår gamla (i dubbel bemärkelse) scoutpatrull har hållt ihop sedan vi var småscouter och ledare och patrullen hette då makaronerna. Tiden gick och vi lade till namnet "pensionerade" och blev helt enkelt "PM". Nu har en av oss forskat och disputerat. Självklart så uppvaktade vi andra med hyllningsfanfar (på kazoo) och överlämnade PMs Disputationsmärke!
Märket finns även för andra högtidliga tillfällen, bl.a ett Giftasmärke 😉