Efter mönster från camillas livsstil har jag virkat en korg i "Ribbon" ftån SvartaFåret. Korgen är 14 cm hög (null)