Jag har hunnit med en studentuppvaktning och en disputationsfest!
Kort till båda firarna skapades och självklart ett disputationsmärke till min patrullkompis.